مطالب یافت شده
رنگ مد سال 2014
رنگ مد سال 2014 Leatrice Eiseman مدیر اجرایی پنتون درباره این رنگ گفت : "بنفش ارکیدی دعوتیست به نوآوری، خلاقیت روز افزون و اصالت ، که به طور فزاینده در جامعه امروز ارزشمند است، با یک هماهنگی دلنشین از تن های ...

تبلیغات


فرهنگی و مذهبی